rivariva ro

rivarivaitau,  a. bulky; abundant. [Dav : 7467]
rivarivaitau,  a. volumineux, abondant. [Jau :3722]