nahea e, naheae nahoa

nahenahe,  p.n. s'assembler. [Jau :2305]