menehe menemene

menema,  s. [Gr. mnema,] a monument, sepulchre. [Dav : 4533]
menema,  s. nouv. tombeau. [Jau :2153]