faamaitai, faa-maitai faamatau, faa-mataú

faa-mama,  p.a. alléger. [Jau :728]