faaiite faainaina atua, faa-inaina-atua

faaina,  s. a grind-stone, a whetstone; any thing to sharpen a tool.
— v.a. to grind, whet, or sharpen a tool. [Dav : 1936] (note)
faa-ina,  s. pa. meule, aiguiser. [Jau :712]