faafao, faa-fao faafarava

faa-farara,  p.a. faire pencher; faire souffler. [Jau :637]