atoroiroi atoru

atororoiroi,  a. smooth, fallen, as the sea. [Dav : 1217] (note)