atoroirai atororoiroi

atoroiroi,  a. uni, tombé (mer). [Jau :400] (note)