atohei, ato-hei atore

atoi,  s. the state of fruit when nearly ripe. [Dav : 1207]